Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.
 

loading...

Bilder från Föreningsgalan 2018

KALENDARIUM
Sök stipendier!
Nu är det möjligt att söka stipendier för ungdomsledare och kvinnligt ledarskap. Ansökningstiden går ut 15 oktober. Anökningsblanketten hittar du här:
Idrottsfrämjandets stipendium för kvinnligt ledarskap 2019
Föreningsrådets ungdomsledarstipendier 2019

Styrelsemöten Föreningsrådet 2019
19 september, 24 oktober, 21 november. 
Tid: Kl 17.00 på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sturegatan 38, Borås

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

Remisstiden om bidragsutredningen
B
idragsutredningen är nu klar och förslaget går ut på remiss till den 25 september. Tre informationsmöten hålls för alla  berörda föreningar.

FRÖ-möte om en kommun fri från våld
Vi får ta del av det framgångsrika projektet som är på väg att avslutas av projektledaren Karin Ljung Aust.
Dag: Tisdag 8 oktober
Tid: Kl. 12-13
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Gemenskapen.

Ombudsmöte Föreningsrådet
Dag: 16 oktober kl. 18.00 på Träffpunkt Simonsland.