Nya dokumentet om Överenskommelsen nu antaget
Det nya dokumentet som sätter den gemensamma utmaningen i centrum är nu antaget av både kommunstyrelse och fullmäktige. Ni hittar förslaget här!
Nu pågår diskussioner om att förändra organisationen av arbetet med Överenskommelsen. Ska Samrådet breddas med fler kommunala förvaltningar och olika typer av organisationer från civilsamhället? Ska det hållas två sociala forum om året istället för bara ett stormöte? Och så vidare. Fortsättning följer.


Samling för nytt samhällskontrakt
Fem stora idéburna paraplyorganisationer och Ersta Sköndal Högskola har gått samman för att skapa ett nytt samhällskontrakt! Corona var gnistan. När pandemin svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom också att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.
Läs mer om Nysta här

Föreningsrådet deltog i Promenaden i staden den 19 maj och 1 juni 2021 och informerade nyanlända som ledsagades av Inlöpare runt en bana i staden om Föreningsrådet och en QR-kod som går direkt till stadens föreningsregister.


KALENDARIUM
Medlemsmöte 23 februari
Styrelsen planerar ett medlemsmöte med en föreläsning om barns och ungas fritid och en möjlighet för våra medlemsföreningar att träffas och berätta om sin verksamhet för varandra. Givetvis är vi beroende av en eventuella fortsatta restriktioner när det gäller pandemin!

Föreningsrådets årsmöte 2022
Årsmötet kommer enligt plan att hållas onsdag 23 mars och kommer om möjligt att hållas fysiskt.
Läs referatet från mötet här!
Protokollet hittar du här!
Glöm inte betala medlemsavgiften för 2022! 

Styrelsemöten Föreningsrådet 2022
Under våren: Onsdag 16 februari
Onsdag 16 mars
Onsdag 13 april
Onsdag 25 maj
Onsdag 17 augusti
Onsdag 21 september
Onsdag 2 november
Onsdag 14 december
Förändringar kan komma att ske om den styrelse som väljs på årsmötet beslutar så.

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till anders.hjorth@boras.se. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

Den stora samhällsomdaningen med Hans Abrahamsson
Den 9 mars arrangerade Överenskommelsen i Borås en digital föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Föreläsningen filmades och här hittar du tre filmer från tillfället.