Hur ska det idéburna vara organiserat?
De idéburna organisationerna i Borås är många och av olika slag. Det finns stora och små organisationer med väldigt olika villkor. Hur ska vi kunna stärka hela sektorn och dess röst i samarbetet med Borås Stad?
Föreningsrådets styrelse har gjort research om hur det ser ut i andra kommuner. 
Resultatet presenterades vid ett arbetsmöte 28 maj. Vi kom fram till följande:
·       En gemensam webbportal.
·       Grafisk service till föreningar. 
·       En tjänst som Föreningssamordnare. 
·       På sikt: Träffpunkt Simonsland blir ett Föreningarnas Hus.
Vill du veta mer? Kontakta Anders Hjorth, hjortanders@hotmail.com,
0722-221789.

Borås Stad ser över föreningsbidragen
Borås Stad har inlett en översyn över de föreningsbidrag som finns idag. Det finns idag en vildvuxen flora av bidrag. Men nu finns en rad nya föreningar och verksamheter som inte passar in i systemet. 
Andra förvaltningar delar också ut bidrag, t.ex. kulturförvaltningen och kommunledningskansliet. Ett av utredningens uppdrag är att se om det går att hitta en bättre samordning. Syftet är inte att minska volymen. Under hösten i år kommer flera möten och utbildningar att ägnas åt bidragsfrågan. Föreningsrådet har bildat en arbetsgrupp som har regelbundna möten med utredningen. Ansvariga tjänstemän är Malin Andersson,
malin.andersson@boras.se, och Hans Andersson, hans.andersson@boras.se.

Överenskommelsen i Borås
I december 2016 tog Borås Stad beslut om den skrivning som vi alla varit med och bidragit till. Många föreningar har nu anslutit sig men många fler har chansen. Gå in på sidan. Titta på film och ta reda på vad som händer.
Överenskommelsen  
Facebook 

Lyssna gärna på denna pod
Civilsamhälles podden