Överenskommelsen i Borås
I december 2016 tog Borås Stad beslut om utveckla samverkan mellan staden och civilsamhället. Nära 90 föreningar har anslutit sig men det finns många fler som är verksamma. Gå gärna in på hemsidan och se vad som är på gång. Överenskommelsen finns förstås också på Facebook.

Några länkar till matnyttiga sajter på nätet
Forum för idéburna organisationer med social inriktning har som värdegrund och idé  att sätta civilsamhället på den politiska agendan. De jobbar för ett fritt och självständigt civilsamhälle som har ett naturligt utrymme att verka i vårt samhälle. Det var inom Forum som idén om IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap utvecklades. 

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett nittiotal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. En viktig utgångspunkt i allt arbete är att det bygger på ett gemensamt ansvarstagande hos partnerorganisatio-nerna för det utvecklingsarbete som sker. Sedan 2018 drivs Ideell Arena som en ideell förening.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. De gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och grundades av Amelie Silfverstolpe. Det är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Lyssna gärna på denna pod
Civilsamhälles podden