Rapport från Sveriges föreningars Höstkonferensen 14 oktober  

Sveriges Föreningar vars medlemmar är Paraply-organisationer i Sveriges kommuner hade en konferens.
Föreningsrådet i Borås arrangerade och till lördagens program bjöds alla Föreningar I Borås in.
Det var ca 50 personer under lördagen och vi fick lyssna på olika föredrag. Vi hörde om hur det funkar med jamställdhet i föreningslivet och det var Lisa Andersson Tegner och Kristina Landgren-Carestam som pratade. Senare på eftermiddagen pratade Micael Svensson om kvinnlig idrott och jämställdet.
Vi hörde också på goda exempel på hur man organiserar sig med mera av Agneta Rapp och Föreningen Homan. Volontärbyrån kom också och pratade om hur vi kan använda deras möjligheter att skaffa flera volontärer med mera.
Under söndagen hörde vi på Mikael Nilsson om Trygga Möten som är ett program framtaget av scoutrörelsen. Efter det hade vi ett kort årsmöte med Sveriges Föreningar där det beslutades om bland annat stadgefrågor.
Vi hade också en skulkturvandring i staden samt en middag för inbjudna gäster.
Konferensen var ett samarbete med Sveriges Föreningar, Sensus, SISU och Borås Stad.
 
Rapport från ombudsmötet 2017
Vi antog under ombudsmötet nya stadgar samt hade en information av Anders Hjorth som är föreningarnas representant i överenskommelsen i Borås Stad. Han redogjorde för hur det ser ut i dagsläget med överenskommelser och IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap) samt pratade om hur man kan använda detta med överenskommelsen i sin egen förening om man har någon idé som man kan samarbete med det offentliga om.


Rapport Föreningsgalan 10 november 2016
Se filmen här

Borås Tidning skrev om våra ungdomsledarstipendiater
Sara Hansfeldt IK Ymer
Kristina Gutfelt S:t Örjans Scoutkår

Föreningsgalan 2015
Här kan ni se en film som togs under kvällen _Youtube