Ungdomsledarstipendie
Ta chansen att berätta om, och premiera, de fina insatser som görs av era ledare och som är de föredömen som ni vill ska synas även för andra. Vi vet att det finns många ledare som lägger ner många timmar för att verksamheten ska fungera och som är oumbärliga för föreningens arbete. Här finns möjlighet att uppmärksamma detta.

Det finns två ungdomsledarstipendier att söka:
- Föreningsrådet delar ut upp till 9000 kronor till 1 – 3 stipendiater.
- Borås Södra Rotaryklubb delar ut 7500 kronor till 1 stipendiat.
Ansökningarna behandlas av Föreningsrådet och Borås Södra Rotaryklubb tillsammans = en ansökan.

Det är bara ledare som arbetar ideellt med ungdomar som kan vara mottagare av stipendium. Föreningen ska vara medlem i Föreningsrådet när det gäller deras stipendier (medlem blir man genom att betala in årsavgiften, se Föreningsrådets hemsida).

Stipendierna kommer att delas ut på Föreningsgalan i november. Föreningsrådets stipendium kan ställas till: anita.zetterman@telia.com och
Frågor om Borås Södra Rotaryklubbs stipendium till: lars.hjelm@hotmail.com

Föreningsrådet Borås          Borås Södra Rotaryklubb
Tage Carlsson, ordf.             Ove Lillestöl, ordf.


Kvinnligt Ledarskap
Borås har ett stort och starkt föreningsliv, och detta görs möjligt tack vare många duktiga ideellt arbetande ledare, både män och kvinnor, killar och tjejer. Med detta stipendium vill vi särskilt uppmärksamma just kvinnliga ledare. Detta är möjligt tack vare de pengar som avsattes vid Idrottsfrämjandets avveckling.
Beloppet är på 2500 kronor och delas ut varje år.

Föreningsrådet, som disponerar kontot, ansvarar för uttagning bland de, av er, nominerade kandidaterna.
Bara bidragsberättigade idrottsföreningar verksamma i Borås kommun kan söka. Den ni utser ska: Ha verkat i föreningen under en tid, visa stort engagemang, vara ansvarsfull och kunnig i sina åtaganden, ha bra samarbetsförmåga och vara villig att utveckla och förnya verksamheten med”nytänkande och framtidsvisioner”
Stipendiet kommer att delas ut på Föreningsgalan i november.
Frågor om stipendiet kan ställas till Anita Zetterman.


Integrationsfrämjande Förening
Nu kan din förening ansöka om att bli årets integrationsfrämjande förening.
Föreningen som utses till årets Integrationsfrämjande föreningen får 25 000 kr för att använda till fortsatt integrationsarbete.
Utdelning av priset sker på Föreningsgalan i november. 
Välkommen med er ansökan alla ni som arbetar med integration för mer information


Årets Idrottsförening
Sisu idrottsutbildarna Västra Götaland delar ut ett stipendium till årets idrotts förening på Föreningsgalan som hålls i november varje år.