Överenskommelsen i Borås
Föreningsrådet i Borås har undertecknat Överenskommelsen i Borås Stad.

Överenskommelsen för Borås

Anslutning till Överenskommelsen

Vad är överenskommelsen?

Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Läs mer om överenskommelsen i Borås

Många kommuner har gjort en lokal överenskommelse och all information hittar man på www.overenskommelsen.se