Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.
 

loading...

Bilder från Föreningsgalan 2018

KALENDARIUM
Styrelsemöten Föreningsrådet 2020
30 januari, 25 februari
Tid: Kl 17.00 på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sturegatan 38, Borås

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.