Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

 

KALENDARIUM

NÅ och FÖRSTÅ
Lokala utvecklingsgrupper i Borås bjuds in till en träff som vill underlätta så att intressenter för lokal utveckling når och förstår varandra. Vi vill ha fler invånare delaktiga och vi vill förstå mer av varandra så att vi kan stärkas tillsammans.
Dag: 27 maj
Tid: Kl. 18.00 - 20.00
Plats: Sandareds församlingshem, Strandvägen 1
Anmälan senast 23 maj boras.se/lokalsamverkan eller boras.se/ortsrad

Styrelsemöten Föreningsrådet 2019
3 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober,
21 november. 
Tid: Kl 17.00 på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sturegatan 38, Borås

Ombudsmöte Föreningsrådet
Dag: 16 oktober kl. 18.00 på Träffpunkt Simonsland.

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

FRÖ-möte om Kraftens Hus
Dag: 17 september
Tid: Kl. 12-13.00 på Träffpunkt Simonsland, plan 6
Anmälan senast 10 september, Överenskommelsen