Besök gärna vår Facebooksida

Vad är Föreningsrådet ?

Föreningsrådet i Borås har idag cirka 180 medlemsföreningar och är ett samarbetsorganisation för ideellt ungdoms- och fritidsarbete.

Medlemmarna är olika intresseföreningar – idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar med flera.

Föreningsrådet vill bidra till mera kontakt mellan föreningar för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete.

Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen.

Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
 

Föreningsregister
Om du söker någon förening så finns många av föreningarna i Borås i detta register  man kan  söka både på typ av förening och var den finns

Rabatter
Som förening har man rabatt på hotell och konferens
https://www.nordicchoicehotels.se/forening/

Aktuellt från Föreningsrådet i Borås

Utbildningsbehov
Föreningsrådet vill veta om era ledare har behov av en utbildning alternativt ett föredrag om vad man ska tänka på när man har barn med särskilda behov med i sina grupper.

Till gruppen barn med särskilda behov hör till exempel diagnoserna ADHD, autism och asperger.

Fyll i denna enkät

Höstkonferens 14 oktober  
QUALITY HOTEL GRAND 
Sista anmälan 3 oktober
Nu kan din förening anmäla sig, som vi hoppas, till en meningsfull konferensdag .  Sveriges Föreningar vars medlemmar är Paraply-organisationer i Sveriges kommuner inbjuder till konferensen.
Föreningsrådet i Borås arrangerar och till lördagens program bjuder vi in alla Föreningar I Borås.

Förutom Föreningsråden i landet är föreningar i större orter runt om i regionen inbjudna. Det blir ett fint tillfälle att byta erfarenheter med personer man inte träffar i vanliga fall.

Betalning:
Konferensavgift betalas till Föreningsrådet i Borås PG 499 734- 2
Ange vid betalning vilken Förening och vilka personer anmälan gäller.
Betalas senast 3 oktober

Läs mer på denna inbjudan (pdf)
 
Anmälan:
Senast 10 september via denna länk https://sensus.wufoo.eu/forms/suzzlkr069tsmk/

Vet ni inte exakt vilka personer som skall komma så skriv fingerade namn. Det kan vi ändra sedan.
Detaljerat program för dagarna kommer lite längre fram


Ombudsmöte 2017
Boka i almanackan 27 september- Kallelse kommer. Vi spikar våra nya stadgar och får diverse aktuell information

Civilsamhälles podden

Lyssna gärna på denna pod och nu kan ni nominer Nominera till "Den Osynliga Formalians Hyllande!" här är länken

Rapport från åsmötet 23 mars 2017
Innan årsmötesförhandlingarna som leddes av vårt kommunalråd Malin Carlsson berättade Stefan Andreasson engagerat om IF Älvsborg och Jan Ryrlén beskrev deras projekt "Vi tilsammans"
RSMH Tryggheten i Borås är en förening som stödjer personer med  psykisk ohälsa. Jörgen Eriksson som jobbar där gav glimtar från arbetet på Vasagatan där de har sin lokal.
Till ny ordförande för rådet valdes Tage Carlsson


Rapport Föreningsgalan 10 november 2016
Se filmen här
Ett 30-tal ledare hade nominerats och Föreningsrådets ungdomsledar-stipendier gick till Sara Hansfeldt, IK Ymer gymnastik och Kristina Gutfelt, St Örjans Scoutkår som fick 4 500 kronor vardera.
Idrottsfrämjandet stipendium för kvinnligt ledarskap 2 500 kronor tilldelades Kajsa Lager Brink, Athena IK.
Rotary Södras ungdomsledarstipendium 7 500 kronor fick Henric Waller, Byttorps IF
Fritids- och folkhälsonämndens utmärkelse Årets integrationsfrämjande förening och 25 000 kronor gick till Kronängs IF.
Dessutom belönade SISU ”Årets förening” som blev Boxningsklubben Rebell.
Nu kan vi se fram mot Föreningsgalan 16 november 2017.

Borås Tidning skrev om våra ungdomsledarstipendiater
Sara Hansfeldt IK Ymer
Kristina Gutfelt S:t Örjans Scoutkår
Överenskommelsen i Borås
I december förra året tog Borås Stad beslut om den skrivning som vi alla varit med och bidragit till. Många föreningar har nu anslutit sig MEN MÅNGA FLER HAR CHANSEN.Gå in på sidan. Titta på film och ta reda på vad som händer.
Överenskommelsen  Facebook
Läs mer om det här

Föreningsgalan 2015
Här kan ni se en film som togs under kvällen _Youtube

Bli medlem du också!

Läs mer