Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

 

KALENDARIUM
Ombudsmöte

Dag: Onsdag den 24 oktober
Tid: Kl. 18.00 - 20.00 Mingel och kvällsfika 18.00 – 18.30.
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

Läs mer

FRÖ om psykisk ohälsa
Dag: Onsdag 24 oktober 
Tid: 12.00 - 13.00, vegetarisk lunch och bröd 20: -, ta med kontanter!
Plats: RSMH Tryggheten, Vasagatan 1, Borås

Medverkande: Jörgen Eriksson och brukare samt Marie Schörling Erikson 
Anmälan senast 23 oktober

Dialog om Borås Stads bidragsregler
Dag: 31 oktober (för Idrottsföreningar)
Tid: 17.30–20.00

Plats: Borås Arena
Smörgås och fika finns framdukat från 17.00.

Dag: 1 november (Övriga föreningar)
Tid: 17.30–20.00
Plats: Borås Arena

Smörgås och fika finns framdukat från 17.00.
Olle Möller från  KompetensCenter Malmö är processledare
Till anmälan senast den 23 oktober.

Nu fortsätter vi knyta band!
Överenskommelsens stormöte
Dag: 28 november
Tid: 18.00 - 20.30
Plats: Textile Fashion Center


Till anmälan senast 21 november