Besök gärna vår Facebooksida

Vad är Föreningsrådet ?

Föreningsrådet i Borås har idag cirka 180 medlemsföreningar och är ett samarbetsorganisation för ideellt ungdoms- och fritidsarbete.

Medlemmarna är olika intresseföreningar – idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar med flera.

Föreningsrådet vill bidra till mera kontakt mellan föreningar för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete.

Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen.

Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
 

Föreningsregister
Om du söker någon förening så finns många av föreningarna i Borås i detta register  man kan  söka både på typ av förening och var den finns

Rabatter
Som förening har man rabatt på hotell och konferens
https://www.nordicchoicehotels.se/forening/

Aktuellt från Föreningsrådet i Borås

Årsmöte 2018
Dag: Onsdagen den 28 mars
Tid: Kl. 18.30 – cirka 20.30; fika från kl. 18.00
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5
Läs  mer om mötet och medlemsavgift

Hur skall vi ha det ?
Hur skall civilsamhället i Borås  organisera sig i framtiden. Föreningsrådet  i Borås bjuder in till en träff där den frågan skall diskuteras  En gäst från Malmö berättar hur de gjort i den staden
Dag: Torsdagen 22 mars
Tid Kl 17:00
Plats Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32
Anmälan senast 19 mars till hjortanders@hotmail.comRapport från Höstkonferensen 14 oktober  

Sveriges Föreningar vars medlemmar är Paraply-organisationer i Sveriges kommuner hade en konferens.
Föreningsrådet i Borås arrangerade och till lördagens program bjöds alla Föreningar I Borås in.
Det var ca 50 personer under lördagen och vi fick lyssna på olika föredrag. Vi hörde om hur det funkar med jamställdhet i föreningslivet och det var Lisa Andersson Tegner och Kristina Landgren-Carestam som pratade. Senare på eftermiddagen pratade Micael Svensson om kvinnlig idrott och jämställdet.
Vi hörde också på goda exempel på hur man organiserar sig med mera av Agneta Rapp och Föreningen Homan. Volontärbyrån kom också och pratade om hur vi kan använda deras möjligheter att skaffa flera volontärer med mera.
Under söndagen hörde vi på Mikael Nilsson om Trygga Möten som är ett program framtaget av scoutrörelsen. Efter det hade vi ett kort årsmöte med Sveriges Föreningar där det beslutades om bland annat stadgefrågor.
Vi hade också en skulkturvandring i staden samt en middag för inbjudna gäster.
Konferensen var ett samarbete med Sveriges Föreningar, Sensus, SISU och Borås Stad.
 
Rapport från ombudsmötet 2017
Vi antog under ombudsmötet nya stadgar samt hade en information av Anders Hjorth som är föreningarnas representant i överenskommelsen i Borås Stad. Han redogjorde för hur det ser ut i dagsläget med överenskommelser och IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap) samt pratade om hur man kan använda detta med överenskommelsen i sin egen förening om man har någon idé som man kan samarbete med det offentliga om.

Civilsamhälles podden
Lyssna gärna på denna pod och nu kan ni nominer Nominera till "Den Osynliga Formalians Hyllande!" här är länken

Rapport från årsmötet 23 mars 2017
Innan årsmötesförhandlingarna som leddes av vårt kommunalråd Malin Carlsson berättade Stefan Andreasson engagerat om IF Elfsborg och Jan Ryrlén beskrev deras projekt "Vi tilsammans"
RSMH Tryggheten i Borås är en förening som stödjer personer med  psykisk ohälsa. Jörgen Eriksson som jobbar där gav glimtar från arbetet på Vasagatan där de har sin lokal.
Till ny ordförande för rådet valdes Tage Carlsson


Rapport Föreningsgalan 10 november 2016
Se filmen här

Borås Tidning skrev om våra ungdomsledarstipendiater
Sara Hansfeldt IK Ymer
Kristina Gutfelt S:t Örjans Scoutkår
Överenskommelsen i Borås
I december förra året tog Borås Stad beslut om den skrivning som vi alla varit med och bidragit till. Många föreningar har nu anslutit sig MEN MÅNGA FLER HAR CHANSEN.Gå in på sidan. Titta på film och ta reda på vad som händer.
Överenskommelsen  Facebook
Läs mer om det här

Föreningsgalan 2015
Här kan ni se en film som togs under kvällen _Youtube

Bli medlem du också!

Läs mer