Nya dokumentet för Överenskommelsen
Det nya dokumentet som sätter den gemensamma utmaningen i centrum är nu antaget av Fritids- och folkhälsonämnden. Nu går det vidare till Kommunstyrelsen och fullmäktige. Ni hittar förslaget här!


Samling för nytt samhällskontrakt
Fem stora idéburna paraplyorganisationer och Ersta Sköndal Högskola har gått samman för att skapa ett nytt samhällskontrakt! Corona var gnistan. När pandemin svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom också att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.
Läs mer om Nysta här

Föreningsrådet deltog i Promenaden i staden den 19 maj och 1 juni och informerade nyanlända som ledsagades av Inlöpare runt en bana i staden om Föreningsrådet och en QR-kod som går direkt till stadens föreningsregister.


Anställd på 20 procent
Anders Hjorth, i mitten på bilden till vänster är anställd av Föreningsrådet under hösten. Tanken är att vi ska jobba mer aktivt mot våra medlems-föreningar, besöka dem och samtidigt försöka bli starkare genom att värva flera. Verkar det intressant att få ett besök från oss? Fysiskt eller digitalt?
Se inbjudan!


KALENDARIUM
Föreningsrådets årsmöte 
Läs referatet från mötet här!
Protokollet hittar du här!
Glöm inte betala medlemsavgiften för 2021! 

Styrelsemöten Föreningsrådet 2021
Under hösten: 22 september, 20 oktober, 15 november, 8 december.

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till anders.hjorth@boras.se. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

Den stora samhällsomdaningen med Hans Abrahamsson
Den 9 mars arrangerade Överenskommelsen i Borås en digital föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Föreläsningen filmades och här hittar du tre filmer från tillfället.