Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

 

KALENDARIUM

Styrelsemöte Föreningsrådet
Dag: Torsdag 21 mars 
Tid: 17.00
Plats: FoF, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen

Årsmöte Föreningsrådet
Dag: 27 mars
Tid: 18.00
Plats: Åsikten, Träffpunkt Simonsland