Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

 

KALENDARIUM

Styrelsemöten Föreningsrådet 2019
Dagar: 4 april, 2 maj, 3 juni, 22 augusti, 19 september, 
24 oktober, 21 november. 
Tid: Kl 17.00 på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sturegatan 38, Borås

Ombudsmöte Föreningsrådet
Dag: 16 oktober kl. 18.00 på Träffpunkt Simonsland.

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
Högst två personer per förening får närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

FRÖ-möte om mötesplatserna
Dag: 7 maj
Tid: Kl. 12.00 - 13.00 på Träffpunkt Simonsland
Anmälan senast 2 maj, Överenskommelsen