Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

Ny lag i år - utdrag ur belastningsregistret!
Den som ska arbeta med  barn och ungdomar ska visa upp ett begränsat registerutdrag från polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.  Ansökan om registerutdrag på Polisens webbplats. Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs och att den har genomförts ska dokumenteras.
Mer information på Riksidrottsförbundets hemsida 
 

loading...

Bilder från mingel, uppträdande och prisutdelning på Föreningsgalan 2019.
Foto: Sari Tiainen.

KALENDARIUM
Årsmötet 2020 kommer att hållas 9 september i Åsikten på Träffpunkt Simonsland!
Har din förening glömt betala medlemsavgiften 200:-. Gör det på plusgiro 499 734- 2.

Styrelsemöten Föreningsrådet 2020
Hålls under Corona-tider digitalt!

Årsmötet den 25 mars ställdes in!
Styrelsen funderar som bäst på hur vi ska kunna hålla årsmötet trots Corona-pandemin.

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.