Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

 

KALENDARIUM

FRÖ-möte: Smarta Kartan
Dag: Onsdag 12 december  
Tid: 12.00 – 13.00, vegetarisk lunch och bröd 20: -,
ta med kontanter!
Plats: Norrbyhuset, Västra Nygatan 52  
Medverkande: Jonathan Mattebo Persson från Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Mia Magnusson från Miljöförvaltningen. 
Anmälan: https://www.boras.se/overenskommelsen inbjudningar och webbanmälningar, senast 7 december