Besök gärna vår Facebooksida

Vad är Föreningsrådet ?

Föreningsrådet i Borås har idag cirka 180 medlemsföreningar och är ett samarbetsorganisation för ideellt ungdoms- och fritidsarbete.

Medlemmarna är olika intresseföreningar – idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar med flera.
 

Föreningsrådet vill bidra till mera kontakt mellan föreningar för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete.

Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen.

Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
 

Föreningsregister
Om du söker någon förening så finns många av föreningarna i Borås i detta register  man kan  söka både på typ av förening och var den finns

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar
läs mer om dem här​​​​​​​​​​​​​​


Rabatter
Som förening har man rabatt på hotell och konferens
https://www.nordicchoicehotels.se/forening/

Aktuellt från Föreningsrådet i Borås

Borås Stad ser över föreningsbidragen
Borås Stad har inlett en översyn över de föreningsbidrag som finns idag. Fritids- och folkhälsoförvaltningen betalar idag ut ca 44 miljoner till föreningslivet, varav 33 miljoner till barn- och ungdomsverksamhet.
Det finns en vildvuxen flora av bidrag som aktivitetsbidrag, arrangörsbidrag, driftbidrag, grundbidrag mm. Från början har dessa vuxit fram utifrån hur det traditionella idrottslivet är organiserat. Men idag finns en rad nya föreningar och verksamheter som inte passar in i systemet. Staden delar ut bidrag till ungdomar i åldrarna 6–20 år, medan Riksidrottsförbundet har 7–25 år. Man upplever att antalet aktiviteter inom idrotten för ungdomar peakar vid 11 års ålder. Samtidigt finns positiva initiativ inom ramen för Överenskommelsen som inte kan få bidrag med dagens system. Många folkhälsoproblem och sjukdomar kan förebyggas och spara pengar i vården, men bidragen är inte utformade för det.
Andra förvaltningar delar också ut bidrag, t.ex. kulturförvaltningen och kommunledningskansliet. Ett av utredningen uppdrag är att se om det går att hitta en bättre samordning. Syftet är inte att minska volymen. Under hösten i år kommer flera möten och utbildningar att ägnas åt bidragsfrågan. Föreningsrådet har bildat en arbetsgrupp som har regelbundna möten med utredningen. Ansvariga tjänstemän är Malin Andersson, malin.andersson@boras.se, och Hans Andersson, hans.andersson@boras.se.


Hur ska det idéburna vara organiserat?
De idéburna organisationerna i Borås är många och av olika slag. Det finns stora organisationer med anställda och med en riksorganisation i ryggen. Och det finns små föreningar med några hundra anställda där allting görs ideellt. Hur ska vi kunna stärka hela sektorn och dess röst i samarbetet med Borås Stad?
Föreningsrådets styrelse har börjat jobba med det och för att skaffa kunskap har vi gjort research om hur det ser ut i andra kommuner. Vi har tittat på Malmö, Örebro, Karlskoga och Varberg som har sinsemellan väldigt olika modeller av organisering. Men gemensamt för dem är att kommunerna stöder de idéburna med resurser i form av tjänster.
Vid ett arbetsmöte 28 maj presenterade Anders Hjorth den gjorda researchen för styrelsen och behov och önskemål i Borås diskuterades. Vi kom fram till följande önesmål:
·       En gemensam webbportal för föreningslivet med kalendarium.
·       Grafisk service till föreningar med att göra hemsidor, loggor, affischer, programblad mm.
·       En tjänst som Föreningssamordnare som kan hjälpa till som en spindel i nätet med information, utbildning och återkoppling.
·       På sikt är det möjligt att Föreningsrådet skulle kunna ta över driften av Träffpunkt Simonsland som då skulle bli ett Föreningarnas Hus i Borås.
Den här utvecklingen av de idéburnas resurser kan med fördel startas upp i form av ett projekt med medel från en extern finansiär, t.ex. Allmänna Arvsfonden.
Föreningsrådet har för avsikt att bjuda in alla stadens föreningar i en process kring de här frågorna.

Överenskommelsen i Borås
I december 2016 tog Borås Stad beslut om den skrivning som vi alla varit med och bidragit till. Många föreningar har nu anslutit sig MEN MÅNGA FLER HAR CHANSEN.Gå in på sidan. Titta på film och ta reda på vad som händer.
Överenskommelsen  Facebook
Läs mer om det här

Civilsamhälles podden
Lyssna gärna på denna pod 

Bli medlem du också!

Läs mer