Välkommen till Föreningsrådet i Borås hemsida

Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.
 

Den stora samhällsomdaningen med Hans Abrahamsson
Den 9 mars arrangerade Överenskommelsen i Borås en digital föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Föreläsningen filmades och här hittar du tre filmer från tillfället. 

loading...

Bilder från mingel, uppträdande och prisutdelning på Föreningsgalan 2019.
Foto: Sari Tiainen.


KALENDARIUM
Styrelsemöten Föreningsrådet 2021
Styrelsen har nu återgått till att enbart ha digitala möten. 

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.