Välkommen till Föreningsrådet Borås hemsida! 
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.
 

loading...

Bilder från Föreningsgalan 2018

KALENDARIUM
Styrelsemöten Föreningsrådet 2019
22 augusti, 19 september, 24 oktober,
21 november. 
Tid: Kl 17.00 på Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sturegatan 38, Borås

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

Tre informationsmöten om bidragsutredningen
B
idragsutredningen är nu klar och förslaget går ut på remiss till den 31 augusti. Tre informationsmöten hålls för alla  berörda föreningar.
Dagar: Måndag 10 juni, onsdag 19 juni, tisdag 27 augusti
Tider alla dagar: Kl. 18.00 - 19.30
Plats: Borås Arena

IOP i Borås - succé för samverkan?
Utbildning i den populära formen för samverkan som hittills gett 16 IOP:er i Borås. Ludvig Sandberg från Forum för idéburna organisationer med social inriktning reder ut begreppen och vi utvärderar samverkan tillsammans.
Datum: Onsdag 4 september
Tider: Kl. 12.00 – 16.00 eller 17.00 – 21.00
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten, Viskastrandsgatan 5

Stormöte för föreningar på Träffpunkt Simonsland
Hur skapar vi (bättre) samverkan? Nu går vi vidare och utvecklar relationerna. Moderator är Olle Möller från Kompetenscentrum i Malmö. 
Dag: Måndag 9 september
Tid: 18.00 – 21.00, fika från 17.30
Plats: Åsikten i Träffpunkt Simonsland


FRÖ-möte om Kraftens Hus
Sveriges första stödcenter för cancerberörda - initierat och designat av, för och tillsammans med cancerberörda. Medverkar gör May Ekeroth, Pia Bredegård och Carina Mannefred.
Dag: Tisdag 17 september
Tid: Kl. 12-13.00
Plats: Träffpunkt Simonsland, plan 6
Anmälan senast 10 september, Överenskommelsen

FRÖ-möte om en kommun fri från våld

Vi får ta del av det framgångsrika projektet som är på väg att avslutas av projektledaren Karin Ljung Aust.
Dag: Tisdag 8 oktober
Tid: Kl. 12-13
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Gemenskapen.

Ombudsmöte Föreningsrådet
Dag: 16 oktober kl. 18.00 på Träffpunkt Simonsland.