Föreningsrådet deltog i Promenaden i staden den 19 maj och 1 juni och informerade nyanlända som ledsagades av Inlöpare runt en bana i staden om Föreningsrådet och en QR-kod som går direkt till stadens föreningsregister.

Välkommen till Föreningsrådet i Borås hemsida
Vårt uppdrag är att verka för föreningslivet i Borås Stad genom att samordna, stödja och tillvarata ideella medlemsföreningars intressen inom Borås Stad. Vi är ett kontaktorgan mellan staden och medlemsföreningarna och en remissinstans för ungdoms- och fritidsfrågor.
Föreningsrådet är religiöst och politiskt obundet.

Föreningsrådets digitala årsmöte 26 maj
Den 26 samlades åtta personer i Kongresshuset som utgjorde presidiet tillsammans med tekniken Thomas Cederström som höll reda på oss på Zoom. 37 anmälda deltagare var uppkopplade. Ordförande för mötet var Maria Wiland, ordförande i Borås Basket. Maria berättade om den stora föreningen som har 560 aktiva spelare i dam-, bredd- och herrverksamhet.
Sedan var det dags för Arsila Atai och Jessica Melin från RF SISU som berättade om sitt inkludernade arbete med idrott för ungdomar på Hässleholmen och Norrby. Med Street Games har de tagit idrotten till ungdomarna istället för tvärtom som gäller annars.
Efter diverse årsmötesförhandlingar berättade Hans Andersson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om hur föreningslivet drabbats av pandemin. En samlad bild är svår att ge, men helt klart har de stora föreningarna med vanligtvis stora publikintäkter drabbats hårt. Även pensionärsföreningarna som knappast kan ha någon verksamhet alls har råkat illa ut. Det finns en oro för att när nu pandemin klingar av framåt hösten att det kommer att finnas vissa föreningar som inte orkar starta upp igen. Samtidigt har andra lyckats väl med att anpassa sig verksamhet med digitala möten, aktiviteter utomhus osv.
Årsmötet antog ny budget och verksamhetsplan och till hösten kommer vi att avslöja flera nyheter i Föreningsrådets verksamhet!

Den stora samhällsomdaningen med Hans Abrahamsson
Den 9 mars arrangerade Överenskommelsen i Borås en digital föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Föreläsningen filmades och här hittar du tre filmer från tillfället. 


KALENDARIUM
Föreningsrådets årsmöte 
Läs referatet från mötet här intill!
Vi önskar alla medlemsföreningar en trevlig sommar! Glöm inte betala medlemsavgiften för 2021!

Styrelsemöten Föreningsrådet 2021
Styrelsen har nu återgått till att enbart ha digitala möten. 

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.