Verksamhetsplan 2021

Vi ska under 2021 genomföra eller påbörja nedanstående:

• Delta i nomineringsarbetet av Integrations främjande förening i Borås ihop med FoF (Fritid o Folkhälsoförvaltningen).

• Inbjuda våra föreningar att nominera till stipendierna årets ungdomsledare och kvinnligt ledarskap.

• Vara medarrangör till Föreningsgalan i Borås ihop med FoF och RF Sisu. Eventuellt anordna en minimässa innan galan om det finns intresse för detta.

• Arrangera ett ombudsmöte för medlemsföreningarna.

• Hålla ett årsmöte på våren.

• Vara aktiva inom ramen för överenskommelsen i Borås och delta i samrådsgruppen.

• Ha fyra representanter i Kommunala Fritidsrådet som är vår dialog med Fritids och Folkhälsonämnden (politikerna).

• Vara ett stöd till medlemsföreningarna, genom till exempel hjälp med kommunala kontakter.

• Driva hemsida och facebooksida där vi lägger ut och delar aktuell information.

• Rekrytera fler medlemsorganisationer till Föreningsrådet.

• Delta i andra träffar med nätverk och organisationer och vara en samverkanspartner mellan olika föreningar.

• Genomföra föreläsningar/utbildningar som medlemsorganisationerna önskar eller som är aktuella i samverkan med olika studieförbund.

• Informera om förändringar och nyheter som kommer från kommunen.

• Vara en remissinstans gentemot kommunen i föreningsfrågor och andra samhällsfrågor.

• Arbeta vidare med utveckling av föreningsrådet utifrån de åtgärder vi tagit fram i vår workshop med Studieförbundet Vuxenskolan.

• Delta i FRIA nätverket och i samverkan med andra föreningar på Norrby och Hässleholmen.

• Diskutera samverkan kring föreningsutveckling med RF Sisu och andra studieförbund.

• Se över delar av stadgarna bland annat §2

• Erbjuda oss att besöka föreningar och tala om föreningsutveckling, värva medlemmar och överenskommelsen.

Styrelsen Föreningsrådet i Borås