Vi är medlem i organisationen  Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningar vill


* skapa en röst för det lokala föreningslivet på den nationella offentliga arenan


* erbjuda en remissinstans i frågor kring vår sektor (= ideella föreningslivet) med spetskompetens i lokala frågor


* vara stödjande för de lokala paraplyorganisationerna i bildande processen, kring utbildning och kring vidareutveckling.


* stärka det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte


* samla lokala erfarenheter som kan variera över landet

Vi vill stärka möjligheterna till lokalt engagemang, sprida det lokala ideella engagemanget och utveckla den lokala ideella sektorns synlighet och nytta i samhället!


Sveriges Föreningars hemsida 

Rabatter
Hotell och konferens
https://www.nordicchoicehotels.se/forening/