Vad är Föreningsrådet ?
Föreningsrådet i Borås har idag cirka 180 medlemsföre-ningar och är en samarbetsorganisation för ideellt ungdoms- och fritidsarbete.
Medlemmarna är olika intresseföreningar – idrottsföre-ningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar m.fl.

Föreningsrådet vill bidra till mer kontakt föreningarna emellan för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete. Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen. Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
Besök gärna vår Facebooksida

Föreningsregister
Om du söker någon förening så finns många av föreningarna i Borås . De finns i detta  register  man kan  söka både på typ av förening och var den finns

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar
läs mer om dem här​​​​​​​

Infoblad Föreningsrådet i Borås

Rabatter
Som förening har man rabatt på hotell och konferens
 

Visste du att Föreningsrådet i Borås

 • Är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation
 • Är öppen för alla föreningar i Borås Stad.
 • Är en samarbetsorganisation med uppgift att tillvarata det samlade föreningslivets intressen
 • Är en viktig diskussionspartner för kommunen när det gäller det ideella föreningslivets villkor
 • Samverkar med olika föreningar och organisationer, bland annat "Sveriges föreningar"
 • Är kontaktorgan mellan föreningslivet och kommunens Fritids- och folkhälsonämnd och träffar regelbundet politiker i det kommunala Fritidsrådet
 • Är remissinstans till olika kommunala nämnder och arbetsgrupper i frågor som berör fritid.
 • Arrangerar diskussioner och möten mellan föreningsföreträdare och representanter för kommunen.
 • Medverkar till utbildningar i föreningskunskap, debatter eller annat som föreningarna önskar.
 • Delar ut stipendier till ungdomsledare och kvinnliga idrottsledare varje år.
 • Deltar i det drogförebyggande arbetet.
 • Är en av arrangörerna till Föreningsgalan varje höst.