Infoblad Föreningsrådet i Borås

 

Visste du att Föreningsrådet i Borås

 

 • Är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation
 • Är öppen för alla föreningar som på något sätt får bidrag från Borås Stad.
 • Är en samarbetsorganisation med uppgift att tillvarata det samlade föreningslivets intressen
 • Är en viktig diskussionspartner för kommunen när det gäller det ideella föreningslivets villkor
 • Samverkar med olika föreningar och organisationer, bland annat "Sveriges föreningar"
 • Är kontaktorgan mellan föreningslivet och kommunens Fritids- och folkhälsonämnd och träffar regelbundet politiker i det kommunala Fritidsrådet
 • Är remissinstans till olika kommunala nämnder och arbetsgrupper i frågor som berör fritid.
 • Arrangerar diskussioner och möten mellan föreningsföreträdare och representanter för kommunen.
 • Medverkar till utbildningar i föreningskunskap, debatter eller annat som föreningarna önskar.
 • Delar ut stipendier till ungdomsledare och kvinnliga idrottsledare varje år.
 • Deltar i det drogförebyggande arbetet.
 • Är en av arrangörerna till Föreningsgalan varje höst.