Föreningsrådet Borås 2017

Ordförande
Tage Carlsson                            Hörselskadades Förening i Borås


Vice Ordförande
Anita Zetterman                         Mariedals IK

Kassör
Seija Noppa                               Kultur 75

Övriga Styrelseledamöter
Bo-Lennart Bäcklund               St Örjans Scoutkår
Rose-Marie Ryden                   Dans- och gymnastikföreningen Flugan
Berit Hallqvist                            Equmenia Fristad
Lennart Eliasson                      Hässleholmens intresseförening

Dan Svensson                          Borås HBK
Ulf Karlsson                              Borås Badminton
Kjell Karlsson                           Personskadeförbundet RTP Borås

Ersättare
Kent Jogeland                          IK Ymer
Rebecca Pandora Friedman Makedonska föreningen Borås