Föreningsrådet Borås 2018

Ordförande
Tage Carlsson                                Hörselskadades Förening i Borås
 

Vice ordförande
Anita Zetterman                              Mariedals IK
 

Kassör
Seija Noppa                                    Kultur 75

Övriga styrelseledamöter
Bo-Lennart Bäcklund                     St Örjans Scoutkår
Abdullahi Hersi                               ISTK
Berit Hallqvist                                 Equmenia Fristad
Ulf Karlsson                                    Borås Badminton
Christian Hedin                               Funktionsrätt
Saara Andersson                            RTP Riksförbundet för Trafik/olycksfall och

                                                        Personskadade

Ersättare
Rebecca Pandora Friedman        Makedonska föreningen Borås
Monika Golcher                            Afasiföreningen
Mikael Johansson                         Kronängs IF