Överenskommelsen i Borås
Föreningsrådet i Borås har undertecknat Överenskommelsen i Borås Stad.

Överenskommelsens hemsida

Anslutning till Överenskommelsen

Vad är överenskommelsen?

Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att öka samverkan mellan civilsamhället och Borås Stad.