Föreningsrådets årsmöte med stråkkvartett

Föreningsrådet genomförde ett effektivt årsmöte 23 mars på Lönnen. Ett 40-tal personer representerade 35 medlemsföreningar. En stråkkvartett från Kulturskolan inledde med några stycken och sedan genomfördes årsmötesförhandlingarna. Förändringen av stadgarna som beslutades första gången förra året bekräftades. Förra året hade rådet färre medlemsföreningar än tidigare och arbetet fortsätter nu för att försöka utveckla rådets arbete för att stödja det lokala föreningslivet och värva fler medlemmar.

Örebro är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022
Sveriges Föreningar har valt att utse Örebro kommun till 2022 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är andra gången priset landar i Örebro.
I bedömningen av de nominerade kommunerna tar man extra hänsyn till ledorden; Självständighet, Respekt, Delaktighet i strategier och Goda villkor att verka.
Ur årets motivering till priset:
Årets kommun är bäst i toppen och med stor bredd.  Kommunens förvaltningar har dialog och samverkan med det lokala civilsamhället. Många olika möten sker, där dialogen mellan politik, förvaltning och civilsamhälle bidrar till delaktighet i utvecklingsfrågor. Alltifrån trygghet, fritid, hemlöshet, klimat mm.
Kommunen är tydlig med vikten av civilsamhällets självständighet. Kommunen uppmuntrar och verkar i flera IOP och i olika råd med civilsamhället. Samverkansfrågan har tydlig prioritet. Alla vill samverka.
Det sker inom ramen för de enskilda föreningarna men också i den centrala mötespunkten Föreningarnas Hus.

Engagemangets gestaltningar
Forskarna Lars Svedberg och Johan von Essen har skrivit en bok om hur människors ideella engagemang har utformats över tid, och hur detta bidrar till att forma det svenska samhället. I boken presenteras de olika formerna av engagemang, vilka som är engagerade, vad de är engagerade i och hur detta engagemang kommer till uttryck. Läs mer här. 

Stipendier utdelade på Föreningsgalan på Navet 16 november
Följande stipendier delades ut av Föreningsrådet:
Ungdomsledarstipendium  2022:
Niclas Andersson, Sjömarkens IF/ Sandareds IF 3000 kronor
Johan Krantz, Sjömarkens IF/Sandareds IF 3000 kronor               
Linnéa Andersson, Simklubben 1970 3000 kronor
Kvinnligt ledarskap:
Anna-Karin Andersson, Borgstena IF 2500 kronor

Stora skillnader bland människor i Borås
Kristina Nyberg Smahel från Fritids- och folkhälsoförvaltningen presenterade det senaste Välfärdsbokslutet på Föreningsrådets medlemsmöte 26 oktober. Det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan boråsare i olika områden.
Själva Välfärdsbokslutet hittar du här!
 

Här finner du ett välmatat nyhetsbrev från Sveriges Föreningar.

Stipendier utdelade vid årsmötet
Eftersom Föreningsgalan på grund av pandemin har ställts in under de båda senaste åren delade Föreningsrådet ut stipendier till väl förtjänta föreningsmänniskor vid årsmötet 23 mars på Ribbingsgården.
Från vänster i bilden ovan Sara Thunebro, Fristad GolF, kvinnligt ledarskap 2021, Daniel Pettersson, Equmenia Fristad och Anders Eriksson, Fristad GoIF, ungdomsledarstipendium 2020, Daniel Johansson, Autism och Aspbergerföreningen och Malin Sandbecker, Equmenia Fristad, ungdomsledarstipendium 2021.
 

Nya dokumentet om Överenskommelsen
Det nya dokumentet som sätter den gemensamma utmaningen i centrum hittar ni här!
Nu pågår diskussioner om att förändra organisationen av arbetet med Överenskommelsen. Ska Samrådet breddas med fler kommunala förvaltningar och olika typer av organisationer från civilsamhället? Ska det hållas två sociala forum om året istället för bara ett stormöte? Och så vidare. Fortsättning följer.

Föreningsrådet deltog i Promenaden i staden den 19 maj och 1 juni 2021 och informerade nyanlända som ledsagades av Inlöpare runt en bana i staden om Föreningsrådet och en QR-kod som går direkt till stadens föreningsregister.


KALENDARIUM
Styrelsemöten Föreningsrådet 2023
23 maj
20 juni
15 augusti
19 september
24 oktober
28 november
ett möte i december

Vill din förening vara med på ett styrelsemöte? 
När det gäller frågor som angår er förening får högst två personer per förening närvara och ni måste anmäla er i förväg till hjortanders@hotmail.com. Självklart måste ni vara medlemmar i Föreningsrådet.

Den stora samhällsomdaningen med Hans Abrahamsson
Den 9 mars 2021 arrangerade Överenskommelsen i Borås en digital föreläsning med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Föreläsningen filmades och här hittar du tre filmer från tillfället.