Gå med i föreningsrådet
Att bli medlem i föreningsrådet är enkelt.
Fyll i medlemsansökan 
Betala in medlemsavgiften på 200 kr till
plusgiro 499 734- 2
(Ange föreningens namn och kontaktperson)


Varje medlemsförening utser inom sig som representant i rådet ett ombud jämte ersättare. Det är ombudet som har rösträtt på årsmötet men varje förening får skicka så många deltagare de vill till ombudsmöte och årsmöte.
Årsmötet hålls senast 31 mars och det är ett ombudsmöte på hösten.
Avgiften gäller för kalenderår dvs. 1 jan till 31 december.
 
Vilka kan bli medlemmar?
I Föreningsrådet kan aktiva föreningar inom Borås Stad bli medlemmar, som ansluter sig till föreningsrådets vision och värdegrund och det demokratiska samhällets principer. Ekonomisk förening kan inte bli medlem.
Med förening menas organisation som har egen styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning och frivilligt personligt medlemskap.
Ansökan skickas till Föreningsrådets styrelse som beslutar om medlemskap. För att räknas som medlem skall årsavgiften/medlemsavgiften vara betald.