Ungdomsledarstipendie
Ta chansen att berätta om, och premiera, de fina insatser som görs av era ledare och som är de föredömen som ni vill ska synas även för andra. Vi vet att det finns många ledare som lägger ner många timmar för att verksamheten ska fungera och som är oumbärliga för föreningens arbete. Här finns möjlighet att uppmärksamma detta.

Det finns ett ungdomsledarstipendie att söka:
Föreningsrådet delar ut upp till 9000 kronor till 1 – 3 stipendiater.

Det är bara ledare som arbetar ideellt med ungdomar som kan vara mottagare av stipendiet. Föreningen ska vara medlem i Föreningsrådet när det gäller vårt stipendium (medlem blir man genom att betala in årsavgiften, bli medlem).

Stipendierna delas vanligen ut på Föreningsgalan i november. Föreningsrådets stipendium kan ställas till: anita.zetterman@telia.com och        


Kvinnligt Ledarskap
Borås har ett stort och starkt föreningsliv, och detta görs möjligt tack vare många duktiga ideellt arbetande ledare, både män och kvinnor, killar och tjejer. Med detta stipendium vill vi särskilt uppmärksamma just kvinnliga ledare. Detta är möjligt tack vare de pengar som avsattes vid Idrottsfrämjandets avveckling.
Beloppet är på 2500 kronor och delas ut varje år.

Bara bidragsberättigade idrottsföreningar verksamma i Borås kommun kan söka. Den ni utser ska: Ha verkat i föreningen under en tid, visa stort engagemang, vara ansvarsfull och kunnig i sina åtaganden, ha bra samarbetsförmåga och vara villig att utveckla och förnya verksamheten med”nytänkande och framtidsvisioner”
Stipendierna delas vanligen ut på Föreningsgalan i november.
Frågor om stipendiet kan ställas till Anita Zetterman.


Integrationsfrämjande Förening
Din förening kan ansöka om att bli årets integrationsfrämjande förening. Stipendiet utdelas av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och Föreningsrådet.
Föreningen som utses till årets Integrationsfrämjande föreningen får 25 000 kr för att använda till fortsatt integrationsarbete.
Stipendierna delas vanligen ut på Föreningsgalan i november.
Välkommen med er alla ni som arbetar med integration för mer information


Årets Idrottsförening
RF Sisu Västra Götaland delar ut ett stipendium till årets idrottsförening på Föreningsgalan som vanligen hålls i november varje år.