Vi är medlem i organisationen  Sveriges Föreningar som vill

  • skapa en röst för det lokala föreningslivet på den nationella offentliga arenan
  • erbjuda en remissinstans i frågor kring vår sektor (= ideella föreningslivet) med spetskompetens i lokala frågor
  • vara stödjande för de lokala paraplyorganisationerna i bildande processen, kring utbildning och kring vidareutveckling.
  • stärka det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte
  • samla lokala erfarenheter som kan variera över landet

Vi vill stärka möjligheterna till lokalt engagemang, sprida det lokala ideella engagemanget och utveckla den lokala ideella sektorns synlighet och nytta i samhället!

Sveriges Föreningars hemsida