Vad är Föreningsrådet ?
Föreningsrådet i Borås är en samarbetsorganisation för idéburna föreningar som jobbar med ungdoms- och fritidsarbete. Medlemmarna är idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar m.fl.

Föreningsrådet vill bidra till mer kontakt föreningarna emellan för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete. Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen. Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
Vi finns också på Facebook.

Föreningsregister
Om du söker någon förening så finns ett öppet föreningsregister här.

Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar.
​​​​​​​