En samarbetsorganisation
Föreningsrådet i Borås är en samarbetsorganisation för idéburna föreningar som jobbar med ungdoms- och fritidsarbete. Medlemmarna är idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, scouter, religiösa föreningar m.fl.

Föreningsrådet vill bidra till mer kontakt föreningarna emellan för att öka förståelsen och kunskapen om varandras arbete. Föreningsrådet vill verka för att föreningar skall få så bra villkor som möjligt och tillvarata föreningarnas olika intressen. Grunden för föreningsrådets verksamhet är demokrati, folkhälsa och integration.
Vi finns också på Facebook.


Visste du att Föreningsrådet i Borås?

 • Är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation
 • Är öppen för alla idéburna föreningar i Borås Stad.
 • Är en samarbetsorganisation med uppgift att tillvarata det samlade föreningslivets intressen
 • Är en viktig diskussionspartner för kommunen när det gäller det ideella föreningslivets villkor
 • Samverkar med olika föreningar och organisationer, bland annat "Sveriges föreningar"
 • Är kontaktorgan mellan föreningslivet och kommunens Fritids- och folkhälsonämnd och träffar regelbundet politiker i det kommunala Fritidsrådet
 • Är remissinstans till olika kommunala nämnder och arbetsgrupper i frågor som berör fritid.
 • Arrangerar diskussioner och möten mellan föreningsföreträdare och representanter för kommunen.
 • Medverkar till utbildningar i föreningskunskap, debatter eller annat som föreningarna önskar.
 • Delar ut stipendier till ungdomsledare och kvinnliga idrottsledare varje år.
 • Är en av arrangörerna till Föreningsgalan varje höst.