Föreningsrådet Borås 2021

Ordförande
Tage Carlsson                                Hörselskadades Förening i Borås
 

Vice ordförande
Anita Zetterman                              Mariedals IK
 

Kassör
Seija Noppa                                    Kultur 75

Övriga styrelseledamöter
Bo-Lennart Bäcklund                     St Örjans Scoutkår
Berit Hallqvist                                 Equmenia Fristad
Mikael Johansson                          Kronängs IF
Christian Hedin                              Funktionsrätt
Anders Hjorth                                 Klimatomställning Borås
Saara Andersson                           RTP Riksförbundet för Trafik/olycksfall och

                                                       Personskadade

Ersättare
Rebecca Pandora Friedman        Makedonska föreningen Borås
Monika Golcher                            Afasiföreningen
Mattias Sandström                       Fibromyalgiföreningen