Föreningsrådet Borås 2024

Ordförande
Anita Zetterman                               Mariedals IK

Vice ordförande
                              
 

Kassör
Seija Noppa                                    Kultur 75

Övriga styrelseledamöter
Bo-Lennart Bäcklund                   St Örjans Scoutkår
Christian Hedin                            Funktionsrätt
Anders Hjorth                               Klimatomställning Borås
Monika Golcher                            Afasiföreningen
Mattias Sandström                       Fibromyalgiföreningen
Tage Carlsson                              Hörselskadades Förening i Borås


Ersättare
Rebecca Pandora Friedman        Makedonska föreningen Borås
Berit Hallqvist                               Equmenia Fristad
Mikael Johansson                        Kronängs IF