Föreningsrådet Borås 2021

Ordförande
Tage Carlsson                                Hörselskadades Förening i Borås
 

Vice ordförande
Anita Zetterman                              Mariedals IK
 

Kassör
Seija Noppa                                    Kultur 75

Övriga styrelseledamöter
Bo-Lennart Bäcklund                   St Örjans Scoutkår
Christian Hedin                            Funktionsrätt
Anders Hjorth                               Klimatomställning Borås
Monika Golcher                            Afasiföreningen
Mattias Sandström                       Fibromyalgiföreningen

Ersättare
Rebecca Pandora Friedman        Makedonska föreningen Borås
Berit Hallqvist                               Equmenia Fristad
Mikael Johansson                        Kronängs IF