Verksamhetsplan 2022

Vi ska under 2022 genomföra eller påbörja nedanstående

• Erbjuda oss att besöka föreningar och tala om föreningsutveckling och
informera om överenskommelsen.

• Hålla ett årsmöte på våren och arrangera ett medlemsmöte under året.

• Vara ett stöd till medlemsföreningarna, genom till exempel hjälp med
kommunala kontakter.

• Rekrytera fler medlemsföreningar till Föreningsrådet.

• Inbjuda medlemsföreningar att nominera till stipendierna årets
ungdomsledare och kvinnligt ledarskap.

• Vara medarrangör till Föreningsgalan i Borås ihop med FoF och RF Sisu.
Delta i föreningsmässor i egen eller andras regi.

• Vara aktiva inom ramen för överenskommelsen i Borås och delta i
samrådsgruppen.

• Ha fyra representanter i Kommunala Fritidsrådet som är vår dialog med
Fritids och Folkhälsonämndens politiker.

• Driva hemsida och facebooksida där vi lägger ut och delar aktuell
information.

• Delta i andra träffar med nätverk och organisationer och vara en
samverkanspartner mellan olika föreningar tex FRIA nätverket och i
samverkan med på Norrby och Hässleholmen

• Genomföra föreläsningar/utbildningar som medlemsföreningar önskar
eller som är aktuella i samverkan med olika studieförbund.

• Informera om förändringar och nyheter som kommer från kommunen.

• Vara en remissinstans gentemot kommunen i föreningsfrågor och andra
samhällsfrågor.

• Arbeta vidare med utveckling av föreningsrådet.

• Diskutera samverkan kring föreningsutveckling med RF Sisu och andra
studieförbund

• Delta i nomineringsarbetet av Integrations främjande förening i Borås
ihop med FoF (Fritid o Folkhälsoförvaltningen).

Styrelsen Föreningsrådet i Borås